ඔබ හොඳම විශ්ව විද්‍යාලය සොයන්නේද?

එක්සත් රාජධානිය?

නොමිලේ උපදේශනයක් ලබා ගන්න!

Give us short information and we'll get in touch with you with the best offers from United Kingdom.

Brunel ලන්ඩන් විශ්ව විද්යාලයේ 1

Brunel ලන්ඩන් විශ්ව විද්යාලයේ

විශ්ව විද්‍යාල සමඟ ලන්ඩනයේ ඉගෙන ගන්න. ගුරු

ලිපිනය: කිංස්ටන් එල්, ලන්ඩන්, Uxbridge UB8 3PH, එක්සත් රාජධානිය

 • Brunel ලන්ඩන් විශ්ව විද්යාලයේ වේ # 1 in UK in the ranking of Universities.GURU
7.1 / 10
Royal Holloway University of London 1

රාජකීය හොලොවේ, ලන්ඩන් විශ්ව විද්යාලයේ

Education in London university

ලිපිනය: Egham Hill, Egham TW20 0EX, එක්සත් රාජධානිය

 • රාජකීය හොලොවේ, ලන්ඩන් විශ්ව විද්යාලයේ වේ # 2 in UK in the ranking of Universities.GURU
7.02 / 10
පෝර්ට්ස්මත් විශ්ව 1

පෝර්ට්ස්මත් විශ්ව

Make admission in top UK Universities with Universities.GURU

ලිපිනය: University House, Winston Churchill Ave, Portsmouth PO1 2UP, එක්සත් රාජධානිය

 • පෝර්ට්ස්මත් විශ්ව වේ # 3 in UK in the ranking of Universities.GURU
6.97 / 10
ස්වොන්සී විශ්ව 4

ස්වොන්සී විශ්ව

එක්සත් රාජධානියේ ඉගෙනීම

ලිපිනය: Singleton Park, Sketty, Swansea SA2 8PP

 • ස්වොන්සී විශ්ව වේ # 4 in UK in the ranking of Universities.GURU
6.8 / 10
ද ෙමොන්ෙෆෝට් විශ්ව 1

ද ෙමොන්ෙෆෝට් විශ්ව

International students in United Kingdom

ලිපිනය: Gateway House, Leicester LE1 9BH, එක්සත් රාජධානිය

 • ද ෙමොන්ෙෆෝට් විශ්ව වේ # 5 in UK in the ranking of Universities.GURU
6.72 / 10
Birkbeck University of London 2

Birkbeck, ලන්ඩන් විශ්ව විද්යාලයේ

එක්සත් රාජධානියේ ඉගෙනීම

ලිපිනය: මාලට් ශාන්ත, බ්ලූම්ස්බරි, ලන්ඩන් WC1E 7HX, එක්සත් රාජධානිය

 • Birkbeck, ලන්ඩන් විශ්ව විද්යාලයේ වේ # 6 in UK in the ranking of Universities.GURU
6.7 / 10
Goldsmiths University of London 2

සිටින බැවින්ද, රන්කරුවන්ට, ලන්ඩන් විශ්ව විද්යාලයේ

Higher education in top UK universities

ලිපිනය: 8 Lewisham Way, New Cross, London SE14 6NW, එක්සත් රාජධානිය

 • සිටින බැවින්ද, රන්කරුවන්ට, ලන්ඩන් විශ්ව විද්යාලයේ වේ # 7 in UK in the ranking of Universities.GURU
6.65 / 10
ප්ලිමත් විශ්ව 2

ප්ලිමත් විශ්ව

එක්සත් රාජධානියේ ඇතුළත් කිරීම

ලිපිනය: ඩ්‍රේක් සර්කස්, ප්ලයිමූත් පීඑල් 4 8 ඒඒ, එක්සත් රාජධානිය

 • ප්ලිමත් විශ්ව වේ # 8 in UK in the ranking of Universities.GURU
6.6 / 10
නොටින්හැම් ට්රෙන්ට් විශ්ව 1 1

නොටින්හැම් ට්රෙන්ට් විශ්ව

University in England

ලිපිනය: 50 Shakespeare St, Nottingham NG1 4FQ, එක්සත් රාජධානිය

 • නොටින්හැම් ට්රෙන්ට් විශ්ව වේ # 9 in UK in the ranking of Universities.GURU
6.25 / 10
මැන්චෙස්ටර් මෙට්රොපොලිටන් විශ්ව විද්යාලය 1

මැන්චෙස්ටර් මෙට්රොපොලිටන් විශ්ව විද්යාලය

එක්සත් රාජධානියේ අධ්‍යාපනය

ලිපිනය: සියලුම සාන්තුවරයන්ගේ ගොඩනැගිල්ල, සියලු සාන්තුවරයන්ගේ, මැන්චෙස්ටර් එම් 15 6 බීඑච්, එක්සත් රාජධානිය

 • මැන්චෙස්ටර් මෙට්රොපොලිටන් විශ්ව විද්යාලය වේ # 10 in UK in the ranking of Universities.GURU
6.22 / 10
UNIVERSITIES.GURU - ඔබගේ ජංගම දුරකථනයෙන් ජාත්‍යන්තර සිසුන් සඳහා ලෝකයේ ඕනෑම විශ්ව විද්‍යාලයකට ඇතුළත් වීම

තවත් අවස්ථා සොයමින්? යෙදුම ලබා ගන්න!*

 • සියලුම විශ්ව විද්‍යාල
 • සියලුම පා .මාලා
 • ඉක්මන් යෙදුම
 • ප්‍රයෝජනවත් ලිපි
 • සිසුන්ගේ සමාලෝචන
 • ඊටත් වඩා

*ඉක්මණින් පැමිණෙන

Google Play හි විශ්ව විද්‍යාල.ගුරු යෙදුම බාගන්න ඇපල් වෙළඳසැලේ විශ්ව විද්‍යාල.ගුරු යෙදුම බාගන්න

ප්‍රකාශන හිමිකම් © 2019-2021 ගුරු.   සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි.

Universities.guru දැන් විකිණීමට ඇත. ඔබ විද්‍යුත් තැපෑලෙන් කැමති නම් කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න: buy@universities.guru